ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สาระน่ารู้

พบทั้งหมด 17 รายการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ

พระราชกรณียกิจในด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย

พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจในด้านศาสนา

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา

พระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

พระราชกรณียกิจในด้านพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านการคมนาคม

พระราชกรณียกิจในด้านการคมนาคม

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

รายละเอียด

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รายละเอียด

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

รายละเอียด

ประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

ประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

รายละเอียด

<< < 1 > >>