ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คณะองค์มนตรีที่ปรึกษา กปร.

ฯพณฯ นายจรัลธาดา กรรณสูต

องคมนตรี

 : ข้อมูล ณ มกราคม  ๒๕๖๕