สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนปฏิบัติการ

พบทั้งหมด 2 รายการ
การยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. สู่ความเป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2564

การยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. สู่ความเป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการปี 2563

แผนปฏิบัติการปี 2563

รายละเอียด

<< < 1 > >>