ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

พบทั้งหมด 5 รายการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2567

รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566

รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564

รายละเอียด

ตัวอย่างโครงการการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างโครงการการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด

<< < 1 > >>