สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

พบทั้งหมด 4 รายการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566

รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2565

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2565

รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2564

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2564

รายละเอียด

ตัวอย่างโครงการการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างโครงการการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด

<< < 1 > >>