ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 100 รายการ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงาน กปร. (ข้อควรปฏิบัติ Do และข้อห้ามปฏิบัติ Don’t ) ประจำปี 2567

แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงาน กปร. (ข้อควรปฏิบัติ Do และข้อห้ามปฏิบัติ Don’t ) ประจำปี 2567

รายละเอียด

Announcement of the Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB) Subject: Policy of Not Accepting Neither Gifts nor Gratuities of Any Kind from Performing Duties (No Gift Policy)

Announcement of the Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB) Subject: Policy of Not Accepting Neither Gifts nor Gratuities of Any Kind from Performing Duties (No Gift Policy)

รายละเอียด

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

รายละเอียด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต )

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต )

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

ประกาศ : เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ : เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายละเอียด

infographic องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

infographic องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.2566 - 2570)

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

แผนส่งเสริมด้านมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2566-2570

แผนส่งเสริมด้านมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2566-2570

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2566

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>