ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เรื่องร้องเรียน

พบทั้งหมด 9 รายการ
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

รายละเอียด

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

ข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

แบบสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กปร.

แบบสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

รายละเอียด

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน  ปี 2562-2565

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ปี 2562-2565

รายละเอียด

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียด

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

<< < 1 > >>