สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนจัดการความรู้

พบทั้งหมด 1 รายการ
สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รายละเอียด

<< < 1 > >>