ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กิจกรรมการจัดการความรู้

พบทั้งหมด 1 รายการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ประเมินโครงการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ประเมินโครงการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

<< < 1 > >>