ประมวลพระราชดำรัส

ทั้งหมด >>

ส.ค.ส. พระราชทาน

 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2557
 • ปี 2556
 • ปี 2555
 • ปี 2554
 • ปี 2553
 • ปี 2530
 • ปี 2531
 • ปี 2532
 • ปี 2533
 • ปี 2534
 • ปี 2535
 • ปี 2536
 • ปี 2537
 • ปี 2538
 • ปี 2539
 • ปี 2540
 • ปี 2541
 • ปี 2542
 • ปี 2543
 • ปี 2544
 • ปี 2545
 • ปี 2546
 • ปี 2547
 • ปี 2549
 • ปี 2550
 • ปี 2551
 • ปี 2552