สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์

พบจำนวน 74 รายการ
นางจินต์ เทพกำเนิด

นางจินต์ เทพกำเนิด

นางจินต์ เทพกำเนิด

รายละเอียด

นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ

นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ

นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ...

รายละเอียด

นางดาวเรื่อง เจริญทรัพย์

นางดาวเรื่อง เจริญทรัพย์

นางดาวเรื่อง เจริญทรัพย์...

รายละเอียด

นายสุนทร ดาวแก้ว

นายสุนทร ดาวแก้ว

นายสุนทร ดาวแก้ว...

รายละเอียด

นายเจริญ ตาถาวัน

นายเจริญ ตาถาวัน

นายเจริญ ตาถาวัน...

รายละเอียด

นายอุ่นเรือน เกิดสุข

นายอุ่นเรือน เกิดสุข

นายอุ่นเรือน เกิดสุข...

รายละเอียด

นายมะหายิ บินมาหะ

นายมะหายิ บินมาหะ

นายมะหายิ บินมาหะ...

รายละเอียด

นางแดง โพธิบัติ

นางแดง โพธิบัติ

นางแดง โพธิบัติ ...

รายละเอียด

นายสมโชค สำราญ

นายสมโชค สำราญ

นายสมโชค สำราญ...

รายละเอียด

นายจรูญ ธาตุอินจันทร์

นายจรูญ ธาตุอินจันทร์

นายจรูญ ธาตุอินจันทร์...

รายละเอียด

นายพงษ์เทพ จินะใจ

นายพงษ์เทพ จินะใจ

นายพงษ์เทพ จินะใจ...

รายละเอียด

นางเพียรทอง พรมคำทิพย์

นางเพียรทอง พรมคำทิพย์

นางเพียรทอง พรมคำทิพย์

รายละเอียด

นางราตรี สุนันทศิลป์

นางราตรี สุนันทศิลป์

นางราตรี สุนันทศิลป์ ...

รายละเอียด

นางวีรา จินะใจ

นางวีรา จินะใจ

นางวีรา จินะใจ...

รายละเอียด

นางทัศนีย์ พวกอินแสง

นางทัศนีย์ พวกอินแสง

นางทัศนีย์ พวกอินแสง...

รายละเอียด

นางศรีแก้ว นิประพันธ์

นางศรีแก้ว นิประพันธ์

นางศรีแก้ว นิประพันธ์...

รายละเอียด

นางเจริญศรี ค้าประเสริฐ

นางเจริญศรี ค้าประเสริฐ

นางเจริญศรี ค้าประเสริฐ...

รายละเอียด

นายมนูญ เทศนำ

นายมนูญ เทศนำ

นายมนูญ เทศนำ...

รายละเอียด

นางมาลัย ญาติฝูง

นางมาลัย ญาติฝูง

นางมาลัย ญาติฝูง...

รายละเอียด

นางอำนวย ยอดคำปา

นางอำนวย ยอดคำปา

นางอำนวย ยอดคำปา...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>