ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประชุม คทง.กำกับดูแลตัวชี้วัดฯ

ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชีวัดฯ ครั้งที่ 1/2562

รวมเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด-วันที่-23-เมย-62

 

   

ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชีวัดฯ ครั้งที่ 3/2561

รวมเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด-วันที่-13-ธค-61