สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เรื่องร้องเรียน

พบทั้งหมด 7 รายการ
ตารางการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน (เรื่องทั่วไป - เรื่องทุจริต) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน (เรื่องทั่วไป - เรื่องทุจริต) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

แบบสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กปร.

แบบสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

รายละเอียด

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน  ปี 2562-2565

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ปี 2562-2565

รายละเอียด

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียด

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

<< < 1 > >>