สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2563

พบทั้งหมด 2 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 มกราคม 2563)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 มกราคม 2563)

รายละเอียด
Procurement63-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (12 พฤศจิกายน 2562)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (12 พฤศจิกายน 2562)

รายละเอียด
Procurement63-1.pdf

<< < 1 > >>