สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2567

พบทั้งหมด 1 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

รายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ-2567.pdf

<< < 1 > >>