สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2564

พบทั้งหมด 1 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
Procurement64.pdf

<< < 1 > >>