สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

พบทั้งหมด 51 รายการ
อนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 8.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf


อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

รายละเอียด
c23a2ee1-d14a-468c-bace-5cb1c23aa704_งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

รายละเอียด
b77da8d0-b510-466e-80c1-28ababeaf94f_งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียด
dedfb5ab-2b14-4d26-9ac0-2182c85c1960_งวดที่ 2.pdf


อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

รายละเอียด
a9d774ee-e198-4e5c-8def-a60adf8bb667_งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

รายละเอียด
67dd66c0-9b30-492c-9864-c361d90e5d4d_4-60.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

รายละเอียด
c9189942-cdbc-4082-90fb-c6a6fac0bc88_งวดที่ 3.pdf


อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

รายละเอียด
61dd294a-6fa0-40a0-9875-0b1c2f6b2eb5_งวดที่ 1.pdf

<< < 1 2 3 > >>