สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2566

พบทั้งหมด 6 รายการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม

รายละเอียด
เปลี่ยนแปลง Procurement66-2 (เพิ่มเติม).pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม

รายละเอียด
Procurement66-2 (เพิ่มเติม).pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 4)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 4)

รายละเอียด
Procurement66-4.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
Procurement66-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (งบกลาง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดหาพัสดุ (งบกลาง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
Procurement66-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
Procurement66.pdf

<< < 1 > >>