สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พบทั้งหมด 3 รายการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายละเอียด
ข้อ019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายละเอียด
ข้อ020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561.pdf

<< < 1 > >>