สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2565

พบทั้งหมด 1 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
Procurement65 เลขรับ(E)715.pdf

<< < 1 > >>