สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เพลงพระราชนิพนธ์

 เพลง : ราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)