สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

ข้อมูล ณ : กันยายน  2560