สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 4/2564

ฉบับที่ 4 มีแก้ไขเนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดมีผิดพลาด

พี่มิ้น กปส. โทรแจ้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565