สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผ่นพับ/โปสเตอร์

พบทั้งหมด 70 รายการ
เกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

เกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

รายละเอียด
infoกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย.jpg

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

รายละเอียด
พรบ.pdf

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
หลักการทรงงานInfo20161031.pdf

โปสเตอร์นิทาน"กล่องของขวัญสีทอง"

โปสเตอร์นิทาน"กล่องของขวัญสีทอง"

รายละเอียด
โปสเตอร์-กล่องของขวัญ.jpg

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 3

รายละเอียด
ปรัชญาพอเพียง-3.jpg

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 2

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 2

รายละเอียด
ปรัชญาพอเพียง-2.jpg

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 1

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 1

รายละเอียด
ปรัชญาพอเพียง-1.jpg

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
ประยุกต์ใช้พอเพียง.jpg


พระราชดำรัส4ธค.เกี่ยวกับความพอเพียง

พระราชดำรัส4ธค.เกี่ยวกับความพอเพียง

รายละเอียด
ดำรัส4ธค.ปี50-พอเพียง.jpg

พระราชดำรัสเกี่ยวกับไบโอดีเซล

พระราชดำรัสเกี่ยวกับไบโอดีเซล

รายละเอียด
ดำรัส-ไบโอดีเซล.jpg

พระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคี

พระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคี

รายละเอียด
ดำรัส-ต้องสามัคคี.jpg

พระราชดำรัสเกี่ยวกับ งานของแผ่นดิน

พระราชดำรัสเกี่ยวกับ งานของแผ่นดิน

รายละเอียด
งานของแผ่นดิน.jpg


โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่3

โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่3

รายละเอียด
คำขวัญวันแม่3.jpg

โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่2

โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่2

รายละเอียด
คำขวัญวันแม่2.jpg

โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่1

โปสเตอร์คำขวัญวันแม่แผ่นที่1

รายละเอียด
คำขวัญวันแม่.jpg

โปสเตอร์คลองลัดโพธิ์แผ่นที่2

โปสเตอร์คลองลัดโพธิ์แผ่นที่2

รายละเอียด
คลองลัดโพธิ์-2.jpg

โปสเตอร์คลองลัดโพธิ์แผ่นที่ 1

โปสเตอร์คลองลัดโพธิ์แผ่นที่ 1

รายละเอียด
คลองลัดโพธิ์-1.jpg

พระดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ

พระดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ

รายละเอียด
การปฏิบัติงานราชการ.jpg

<< < 1 2 3 4 > >>