สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การใช้งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พบทั้งหมด 1 รายการ
ประจำปี 2557

ประจำปี 2557

รายละเอียด

<< < 1 > >>