สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

พบทั้งหมด 32 รายการ
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
02_สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กปร. ปี 2564.pdf

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กปร.

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
ตัวชี้วัดสำนักงาน กปร. ประจำปี ๒๕๖๔.pdf

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
ตัวชี้วัด2.pdf

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลการประเมินตนเองเบื้องต้น)

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลการประเมินตนเองเบื้องต้น)

รายละเอียด
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี 2562 ส่ง ศสท.pdf

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
ตัวชี้วัดปี 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งสำนักงาน กปร..pdf

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
การประเมินส่วนราชการ กปร. ปี 2561.pdf

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
การประเมินส่วนราชการ กปร. ปี 2560.pdf

คะแนนประเมินผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คะแนนประเมินผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียด
คะแนนตามคำรับรอง กปร. ปี 2559.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียด
คำรับรอง กปร. ปี 2559.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด
5d2a2f07-ba31-4c1e-a946-db30f0f49cda_คำรับรองฯปี2558สำนักงานกปร.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
5562711d-63b1-421d-9e83-cb4b88a70111_คำรับรองฯปี2557สำนักงานกปร.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอียด
Agreement_56.pdf

ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียด
EndResult_55.pdf

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียด
ภาพรวมสรุป.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555

รายละเอียด
รวมคำรับรอง55.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รายละเอียด
14_EndResult_53.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายละเอียด
Agreement 2011.pdf

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

รายละเอียด
ผล 47-52.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

รายละเอียด
ผล 52.pdf

<< < 1 2 > >>