ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ.ตาก

พบทั้งหมด 2 รายการ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2565-2569)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2565-2569)

รายละเอียด
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ.pdf

เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ. ตาก

เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ. ตาก

รายละเอียด
แบบฟอร์มแผนงานโครงการ กิจกรรมและร่างกรอบแนวคิดหลัก.pdf

<< < 1 > >>