ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2565

พบทั้งหมด 3 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง ครั้งที่ 3)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง ครั้งที่ 3)

รายละเอียด
Procurement65-3.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565  (งบกลางครั้งที่ 1)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลางครั้งที่ 1)

รายละเอียด
Procurement65-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
Procurement65 เลขรับ(E)715.pdf

<< < 1 > >>