สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์เรียนรู้ประจำปี

พบทั้งหมด 7 รายการ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ด้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง" รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ด้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง" รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ

รายละเอียด
บ้านดอกบัว1.pdf

การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ธุรกิจขนาดกลาง" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ธุรกิจขนาดกลาง" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
การบริหารธุรกิจแปลงแล้ว.pdf

การประยุกต์ใช้เศราฐกิจพอเพียง "ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่"  รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประยุกต์ใช้เศราฐกิจพอเพียง "ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
เนื้อหาเต็ม.pdf

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง "ด้านกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง "ด้านกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ บ้านถ้ำ.pdf

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
คุณจันทร์ที.pdf

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชนทั่วไป รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชนทั่วไป รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
เนื้อหา new1.pdf

<< < 1 > >>