ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ณ ศูนย์สิริกิต์

พบทั้งหมด 1 รายการ
การเสวนาและการบรรยายพิเศษ "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การเสวนาและการบรรยายพิเศษ "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

<< < 1 > >>