ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พบทั้งหมด 14 รายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน กปร.

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของสำนักงาน กปร..pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (รอไตรมาส 2)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (รอไตรมาส 2)

รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2565.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายละเอียด
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียด
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  (ประจำปี 2564)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ประจำปี 2564)

รายละเอียด
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียด
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียด
020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายละเอียด
020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียด
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายละเอียด
ข้อ019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายละเอียด
ข้อ020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561.pdf

<< < 1 > >>