ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พบทั้งหมด 7 รายการ

กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ)

กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ)

รายละเอียด
6c9e77c6-809f-4d87-8054-7fa504e75294_2.ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ.PDF

กฎกระทรวง (พัสดุที่รัฐส่งเสริม)

กฎกระทรวง (พัสดุที่รัฐส่งเสริม)

รายละเอียด
c14a998b-4205-4142-982a-bdede5f73501_3.พัสดุที่รัฐส่งเสริม.PDF


กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)

กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)

รายละเอียด
b26e4e91-beda-4e49-99ad-52ef7e5a2775_5.ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา.PDF<< < 1 > >>