สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พบทั้งหมด 16 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล ปี 2567

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล ปี 2567

รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล ปี 2567.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องฯประจำปี 2565.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องฯประจำปี 2565.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องฯประจำปี 2565.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องฯประจำปี 2564.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาห้วยทรายอันเนื่องฯประจำปี 2564.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส..pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2563

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
1. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.doc..pdf

คู่มือวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือวิเคราะห์โครงการ.pdf

คู่มือการติดตามประเมินผล

คู่มือการติดตามประเมินผล

รายละเอียด
5คู่มือการติดตามประเมินผล.pdf


คู่มือฎีกาการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำนักงาน กปร.

คู่มือฎีกาการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
3. คู่มือฎีกาการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำนักงาน กปร....pdf

คู่มือการจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.

คู่มือการจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.

รายละเอียด
2. การจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร..pdf

<< < 1 > >>