สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พบทั้งหมด 1 รายการ

<< < 1 > >>