สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบทดลองรายเดือน

พบทั้งหมด 75 รายการ
งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565)

รายละเอียด
3. งบทดลองเดือนธันวาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2565 )

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565-1.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 )

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนตุลาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนกันยายน 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 )

รายละเอียด
11. งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565 )

รายละเอียด
10. งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด
8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 )

รายละเอียด
7. งบทดลองเดือนเมษายน 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 )

รายละเอียด
6. งบทดลองเดือนมีนาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 )

รายละเอียด
5. งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 )

งบประมาณปี 2565 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 )

รายละเอียด
4. งบทดลองเดือนมกราคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 )

งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนธันวาคม 2564.pdf

 งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2564 )

งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2564 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564.pdf

งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2564 )

งบประมาณปี 2565(งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2564 )

รายละเอียด
1. งบทดลองเดือนตุลาคม 2564.pdf

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 )

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 )

รายละเอียด
12. งบทดลองเดือนกันยายน 2564.pdf

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564 )

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564.pdf

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2564 )

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2564 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564.pdf

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 )

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 )

รายละเอียด
9. งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564.pdf

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 )

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 )

รายละเอียด
8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564.pdf

<< < 1 2 3 4 > >>