ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบทดลองรายเดือน

พบทั้งหมด 92 รายการ
งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567)

รายละเอียด
8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567)

รายละเอียด
7. งบทดลองเดือนเมษายน 2567.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567)

รายละเอียด
6. งบทดลองเดือนมีนาคม 2567.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
5. งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567)

รายละเอียด
4. งบทดลองเดือนมกราคม 2567.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566)

รายละเอียด
3. งบทดลองเดือนธันวาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

งบประมาณปี 2567 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด
2. งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566)

รายละเอียด
1. งบทดลองเดือนตุลาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566)

รายละเอียด
12. งบทดลองเดือนกันยายน 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566)

รายละเอียด
11. งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566)

รายละเอียด
10. งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566)

รายละเอียด
9. งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566)

รายละเอียด
8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566)

รายละเอียด
7. งบทดลองเดือนเมษายน 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566)

รายละเอียด
6. งบทดลองเดือนมีนาคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

รายละเอียด
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566)

รายละเอียด
4. งบทดลองเดือนมกราคม 2566.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565)

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565)

รายละเอียด
3. งบทดลองเดือนธันวาคม 2565.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2565 )

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565-1.pdf

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 )

งบประมาณปี 2566 (งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 )

รายละเอียด
งบทดลองเดือนตุลาคม 2565.pdf

<< < 1 2 3 4 5 > >>