ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รวมกฎหมายเกี่ยวกับ ICT

พบทั้งหมด 6 รายการ

ช่องทางลงเว็ปเพิ่ม.pdf

ช่องทางลงเว็ปเพิ่ม.pdf

รายละเอียด
ช่องทางลงเว็ปเพิ่ม.pdf

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน.pdf

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน.pdf

รายละเอียด
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน.pdf

ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งพิมพ์ออก

ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งพิมพ์ออก

รายละเอียด
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่2.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)

รายละเอียด
com_cartoon_p1-44.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

รายละเอียด
Com_Act.pdf

<< < 1 > >>