ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจันทร์ที  ประทุมภา
๑๓๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘๙-๙๔๘-๔๗๓๗   E-Mail : nooch123@hotmail.com