ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๒๘๐-๐๑๘๐
www.baac.or.th