ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)