ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ฯ จำนวน ๘ ผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖