ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘