สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 • เลขาธิการ สำนักงาน กปร.
 • จ.ชัยนาท  File 1File 2File 3File 4
 • จ.เพชรบุรี
 • จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จ.กาญจนบุรี 
 • จ.ราชบุรี
 • จ.สมุทรปราการ
 • จ.สิงห์บุรี
 • จ.สุพรรณบุรี
 • จ.นครปฐม
 • จ.นนทบรี
 • จ.ปทุมธานี
 • จ.สมุทรสาคร
 • จ.สมุทรสงคราม(วีดีโอ)
 •