สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดำริ

พบทั้งหมด 10 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล

รายละเอียด
คู่มือกองติดตามประเมินผลปี2564.pdf

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส..pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2563

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf

คู่มือวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือวิเคราะห์โครงการ.pdf

คู่มือการติดตามประเมินผล

คู่มือการติดตามประเมินผล

รายละเอียด
5คู่มือการติดตามประเมินผล.pdf
<< < 1 > >>