สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดำริ

พบทั้งหมด 7 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ _2019.pdf

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
24af91b3-7e21-43bf-aaeb-ed1e6a3c95fe_คู่มือปฏิบัติงาน_ปรับปรุง29122559.pdf

คู่มือการติดตามประเมินผล

คู่มือการติดตามประเมินผล

รายละเอียด
5คู่มือการติดตามประเมินผล.pdf


คู่มือการวิเคราะห์โครงการ

คู่มือการวิเคราะห์โครงการ

รายละเอียด
3คู่มือการวิเคราะห์โครงการ.pdf<< < 1 > >>