หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
2.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
3.
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
4.
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
5.
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเขื่อนป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
6.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
7.
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
9.
โครงการอ่างพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองบัวไชยวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

10.

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
11.
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
12.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
13.
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว(หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14.
โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
15.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
16.
โครงการประตูระบายน้ำคลองรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
17.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
18.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
19.
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
20.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
21.
โครงการอนุรักและฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
22.
โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดระยอง
23.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่
24.
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่
25.
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
26.
โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
27.
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28.
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในเขตสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29.
โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
30.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
31.
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง จังหวัดยะลา
32.
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
33.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง
34.
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย
35.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
36.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
37.
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จังหวัดเชียงใหม่
38.
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39.
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
40.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
41.
โครงการทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
42.
โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
43.
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน จังหวัดนราธิวาส
44.
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
45.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา
46.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
47.
โครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านซำตาเรื่อง จังหวัดจันทบุรี
48.
โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
49.
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง
50.
โครงการฝายทดน้ำบ้านน้ำกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง
51.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
52.
โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

53.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
54.
โครงการระบบระบายน้ำโคกขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
55.
โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
56.
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
57.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
58.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
59.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
60.
โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
61.
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
62.
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย
63.
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย จังหวัดเชียงใหม่
64.
โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
65.
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
66.
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จังหวัดเชียงใหม่
67.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
68.
โครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา จังหวัดกาญจนบุรี
69.
โครงการโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
70.
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
71.
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองโง้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
72.
โครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
73.
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
74.
โครงการฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
75.
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
76.
โครงการหัตถกรรมไม้เสม็ดขาวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
77.
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
78.
โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฝางใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
79.
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
80.
โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
81.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย
82.
โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
83.
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
84.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
85.
โครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
86.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
87.
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
88.
โรงสีข้าวพิกุลทอง 2 จังหวัดนราธิวาส
89.
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
90.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
91.
โครงการพัฒนาพี้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
92.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
93.
โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
94.
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน
95.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
96.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
97.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
98.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพูภานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
99.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
100.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
101.
โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
102.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
103.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
104.
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
105.
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี๊ยง จังหวัดน่าน
106.
โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
107.
โครงการท่อระบายน้ำบึงกะติง จังหวัดยะลา
108.
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดราชบุรี
109.
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
110.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่
111.
โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
112.
โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร
113.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
114.
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
115.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
116.
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง
117.
โครงการห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
118.
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร
119.
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่
120.
โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร
121.
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
122.
โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
123.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
124.
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
125.
โครงการศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดราชบุรี
126.
โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
127.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
128.
โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
129.
โครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ถ้ำน้ำฮูรายทาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
130.
โครงการระบบประปาภูเขาน้ำตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล
131.
โครงการพืชสมุนไพรหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
132.
โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
133.
โครงการศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
134.
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็ม จังหวัดกระบี่
135.
โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
136.
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอ่างทอง
137.

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์

138.
โครงการฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพังงา
139.
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
140.
โครงการแหล่งผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ้านหนองตาดั้ง จังหวัดราชบุรี
141.
โครงการการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา
142.
โครงการเรือไฟเบอร์กลาสหัวโทง “ชัยพัฒนา-กาชาดไทย” จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
143.
โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
144.
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา (กิจกรรมปลูกป่า) จังหวัดมุกดาหาร
145.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม-บ้านดงนา (งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ) จังหวัดอุบลราชธานี
146.
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
147.
โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
148.
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดยะลา
149.
โครงการฝายคลองย่าบน ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
150.
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล
151.
โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลน้ำผุด จังหวัดสตูล
152.
โครงการฝายแค้มป์ขี้พร้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล
153.
โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
154.
โครงการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์
155.
โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิต บ้านบางหว้า จังหวัดพังงา
156.
โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) จังหวัดพังงา
157.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
158.
โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์
159.
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่
160.
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย
161.
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-ขุนกำลัง จังหวัดพะเยา
162.
โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
163.
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่ (วังแขม) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
164.
โครงการฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
165.
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง จังหวัดกาญจนบุรี
166.
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง จังหวัดมหาสารคาม
167.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี
168.
โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
169.
โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
170.
โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา
 
 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.